Giới thiệu

Xây dựng bản đồ số quản lý thông tin CSDL dự án GCF về kết quả thực hiện các hợp phần bao gồm thông tin về Nhà an toàn, Trồng rừng ngập mặn, Tập huấn quản lý rủi ro thiên tai và rủi ro biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng các tỉnh ven biển Việt Nam.

Nhà an toàn

Kết hợp các tính năng thiết kế chống chịu bão lũ trong các ngôi nhà mới, đem lại lợi ích cho 20.000 người nghèo và chịu rủi ro thiên tai

Xem thêm

Rừng ngập mặn

Phục hồi 4.000 ha rừng ngập mặn làm vùng đệm chống chịu triều cường, cung cấp các nguồn tài nguyên hệ sinh thái có thể hỗ trợ sinh kế ven biển

Xem thêm

Tập huấn

Thông tin tập huấn của các xã đã và đang tham gia quá trình tập huấn nhằm phục vụ công tác điều hành và quản lý rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu

Xem thêm

Rủi ro thiên tai

Thông tin về bản đồ rủi ro thiên tai do người dân tự vẽ, dữ liệu từ kết quả nghiên cứu gói thông tin rủi ro thuộc 7 tỉnh dự án (7 risk-pack)

Xem thêm