GIỚI THIỆU

Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh Bắc Kạn là một hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu (CSDL) tích hợp đa ngành, đa thành phần được vận hành trực tuyến cung cấp thông tin, dữ liệu đầy đủ, chính xác về các nguồn thải, điểm xả thải, hồ sơ môi trường cùng số liệu quan trắc chất lượng môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhằm hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ môi trường kịp thời và hiệu quả. Phát triển trên nền công nghệ WebGIS và được vận hành trên hệ thống máy chủ của Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bắc Kạn, hệ thống cho phép quản lý cơ sở dữ liệu tập trung, cập nhật thông tin dữ liệu mới và truy vấn, tổng hợp thông tin một cách tương tác, trực quan trên nền bản đồ nhằm giúp các đơn vị chuyên môn thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về môi trường, giám sát các tác nhân và nguy cơ ô nhiễm môi trường, đồng thời cung cấp thông tin và cảnh báo chất lượng môi trường phổ biến rộng rãi đến người dân…