GÓI THÔNG TIN ĐỊA KHÔNG GIAN
Cung cấp thông tin cập nhật tích hợp dữ liệu đô thị, thông tin khách hàng và dịch vụ theo yêu cầu:
TƯ VẤN GIỚI THIỆU ĐỊA ĐIỂM
Hỗ trợ lựa chọn địa điểm phù hợp với các tiêu chí người dùng
GIẢI PHÁP KINH DOANH
Tối ưu hóa khả năng tiếp cận, cải thiện quy trình và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ đến tay khách hàng:
QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP
Quảng bá hình ảnh doanh nghiệp nhằm giúp khách hàng dễ tìm đến dịch vụ của bạn hơn:
GIẢI PHÁP BẢN ĐỒ
Hãy sử dụng các giải pháp GIS tích hợp của chúng tôi với bản đồ cập nhật để hỗ trợ công việc kinh doanh của bạn.